הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי

פנייתך התקבלה, תודה רבה!
ניצור עמך קשר בהקדם.

הוספה לתיק האישי

יש צורך בהרשמה על מנת להוסיף את המוצר לתיק האישי.

שכחתי סיסמא

רישום משתמש חדש

השדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.

האם אתה בטוח שברצונך להסיר את מהתיק האישי?

הוסף לתיק אישי
הסר מתיק אישי
הראל כספית שקלית
5119409
קרן כספית   -   כספית שקלית
תשואה יומית
0%
תשואה 90 יום
0.07%
תשואה מתחילת השנה
0.09%
תשואה שנה אחורה
0.17%
תשואה 3 שנים
0.32%
סטיית תקן
0.06%
מדד שארפ
-1.01
דמי ניהול
0.13%
מחיר קניה
100.56₪
מחיר פדיון
100.56₪
מבט כללי
ביצועים
פרופיל קרן הנאמנות
החזקות

מדיניות קרן הנאמנות

מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על תשואה מצטברת שנתית של פיקדון שקלי שבועי בנקאי הנושא ריבית משתנה של פריים מינוס %1.6
הדרך להשגת המטרה - מדיניות ההשקעות של הקרן: )א( )1 )נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי ^ שיהיו מעת לעת. . )2 )בהתאם להוראות הדין, משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן כספית, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. )3 )כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו ניירות ערך הנקובים בש"ח. )4 )הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד. )5 )לא תהיה בקרן חשיפה למניות. )6 )לא תהיה בקרן חשיפה למט"ח. )7 )מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. )8 )לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. @ כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. )האמור בס"ק )א( לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק )ב( לסעיף זה להלן(. )ב( חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

קרא עוד

ביצועים

טבלת תשואות
תקופה
תשואה
תשואה יומית
0%
תשואה מתחילת החודש
0.01%
תשואה מתחילת השנה
0.09%
תשואה 30 יום
0.02%
תשואה 90 יום
0.07%
תשואה 180 יום
0.11%
תשואה שנה אחורה
0.17%
תשואה 3 שנים אחורה
0.32%
תשואה 5 שנים אחורה
-
גרף תשואות
  • שבוע
  • 30 ימים
  • 90 ימים
  • 180 ימים
  • שנה
  • 3 שנים
  • 5 שנים
גרף רווח היפותטי 10,000₪

פרופיל

מספר נייר
5119409
תאריך שינוי מדיניות אחרון
מנהל קרן הנאמנות
פרופיל חשיפה
00
קטגוריה ראשית
קרן כספית
דמי נאמנות
0.01%
קטגוריה משנית
כספית שקלית
עמלת הפצה
-
תת קטגוריה
-
שיעור הוספה
-
שווי נכסי קרן הנאמנות (במיליונים)
1360.12
מעמד מס
פטורה
תאריך הקמה
02/07/2014

החזקות

כלל החזקות קרן הנאמנות
הרכב נכסי קרן הנאמנות
10 החזקות עיקריות
מח"מ
דירוג אג"ח בקרן הנאמנות
הנתונים נכונים לחודש /
תחום השקעה אחוז
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח ממשלתי-ממשלתי לא צמוד
36.166%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-אג"ח קונצרני-קונצרני שקלי ריבית קבועה
0.308%
אג"ח-אג"ח הנסחרות בארץ-תעודות חוב-שקלי
10.726%
מזומנים ופקדונות-בש"ח
54.433%

הנתונים נכונים לחודש / | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה

שם אחוז
1 מ.ק.מ.219 14.89%
2 מ.ק.מ.119 13.23%
3 פיקדון 12.1%
4 פיקדון 11%
5 פיקדון 9.59%
שם אחוז
6 פיקדון 7.02%
7 מ.ק.מ.319 4.4%
8 מ.ק.מ. 529 4.3%
9 אמות נעמ1-ל 1.98%
10 גזית גלוב נמ1-ל 1.73%

הנתונים נכונים לחודש / | לחץ על אחזקה על מנת לצפות בקרנות הנאמנות המחזיקות בה


שם % מקרן הנאמנות שווי בש"ח
מ.ק.מ.219 14.89% 67,723,500.00
מ.ק.מ.119 13.23% 60,149,400.00
פיקדון 12.1% 55,012,800.00
פיקדון 11% 50,019,300.00
פיקדון 9.59% 43,590,300.00
פיקדון 7.02% 31,921,900.00
מ.ק.מ.319 4.4% 20,018,000.00
מ.ק.מ. 529 4.3% 19,564,600.00
נאוי נעמ 2-ל 2.25% 10,251,600.00
פיקדון 2.2% 10,003,000.00
מ.ק.מ. 719 2.18% 9,900,420.00
נצבא נעמ ז-ל 2.09% 9,523,850.00
אמות נעמ1-ל 1.98% 8,998,640.00
עזריאלי נעמ3-ל 1.98% 8,999,850.00
גזית גלוב נמ1-ל 1.73% 7,873,120.00
דקסיה הנ מסחרי3 1.63% 7,410,950.00
מליסרון נעמ3-ל 1.21% 5,500,450.00
ביג נעמ1-ל 1.07% 4,884,490.00
ארפורט נעמ ו-ל 1.03% 4,704,930.00
פנינסולה.נמ1-ל 0.94% 4,252,620.00
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן 0.69% 3,130,370.00
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים 0.66% 3,004,700.00
אפריקה מג נעמ 1 0.44% 2,000,000.00
שלמה רכב נמ2-ל 0.44% 2,011,470.00
דיסקונט מנ הת ה 0.4% 1,829,420.00
יואל אגח 4 0.28% 1,288,210.00
דמרי נעמ 1 0.24% 1,111,440.00
"סך חודשי עמלות-יח של קרנות 0% 0.00
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו''ל 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0% 0.00
זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ 0% 0.00
הפרשה לתשלום שכר הנאמן -0% -123.72
תשלום שכר מנהל הקרן - דמי ניהול קבועים -0% -1,237.16
הפרשות למס רווחי הון 0% 0.00
התחייבויות אחרות -0% -7,704.39
ריבית לקבל 0% 22,644.90
דיבידנד לקבל 0% 0.00
תשלום שכר מנהל הקרן - דמי ניהול משתנים 0% 0.00
התחייבויות למס הכנסה 0% 0.00
הנתונים נכונים לחודש /

מדורג גבוה (AA ומעלה)
47.199%
הנתונים נכונים לחודש /

מח"מ תיק האג"ח
0.186
ממשלתי שקלי
0.21
ממשלתי צמוד
-
קונצרני צמוד מט"ח
-
מח"מ תיק אג"ח בחו"ל
-
קונצרני שקלי
0.108
קונצרני צמוד
-
גילוי נאות אתר FUNDZONEהינו פורטל מידע פיננסי בלבד. מטרת האתר הינה הצגת נתונים המתייחסים לקרנות נאמנות ותעודות סל הנסחרות בבורסה בישראל. האתר אינו מורשה על ידי הרשות לניירות ערך לצורכי מסחר בבורסה. האתר אינו מספק המלצות אישיות או דעות באשר להשקעה המתאימה לצרכים הפיננסיים של אדם מסוים. לאתר FUNDZONE אין כל אינטרס לקדם מנהל קרן/תעודת סל /קרן נאמנות זו או אחרת על פני האחרות. האתר אינו מתווך / סוחר, איננו מייעץ בנוגע להשקעות או קבלת ייעוץ פיננסי או משפטי אחר, משכך, אין לראות באמור באתר זה כייעוץ פיננסי או משפטי מכל סוג שהוא. המידע הנכלל באתר זה הוא פומבי וחשוף לעיני הציבור כולו, הוא אינו מכיל מידע פנים או מידע מוטה מסוג כלשהוא. לפיכך, האתר ומפעיליו אינם אחראים, בין בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) ובין אם לאו, בגין כל נזק, הוצאה או כל הפסד אחר שייגרם לעושה שימוש באתר זה, כתוצאה ממידע זה או כל הסתמכות על מידע כאמור, והשימוש במידע המצוי באתר זה הינו באחריותו של הגולש בלבד. הנתונים המופיעים באתר זה נלקחים ממערכת להפצת מידע של הבורסה לני"ע, הנתונים מתייחסים לתקופות זמן שונות הנתונים באתר, מתעדכנים אחת ליום ואינם "בזמן אמת". דירוג הקרנות של FUNDZONE המופיע באתר, הנו אובייקטיבי לחלוטין ומבוסס על סמך קריטריונים מסוימים שנבחנו ע"י מחלקת האנליזה של אתר FUNDZONE. דירוגי הקרנות משקפות ביצועים קודמים ואינן ערובות לתשואות עתידיות. השקעה בקרנות נאמנות/תעודות סל כרוכה בסיכון, לרבות הפסד אפשרי של הקרן.